КЗО "Середня загальноосвітня школа №46"


запам'ятати

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

2. Учень приходить до  школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в тому числі ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути, а також токсичні речовин.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (без погодження з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх замінюють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичної установи.

7. Учень школи повинен виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

8. За межами школи учні мають  поводити себе гідно, берегти честь і достоїнство, не плямувати добре ім'я школи.

9. Учні бережуть майно школи, охайно  ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку.

14.  Учні можуть користуватися на уроках  гаджетами та телефонами лише для навчання.

15. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

16. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

17. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

18. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

 

 

  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить до класу, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який входить  до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку.

4. За кожним учнем у кабінеті закріплено окреме місце, за яким він має доглядати: місце має бути чистим, відповідати санітарним нормам.

 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу в учителя.

6. На уроці учень зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Відповідь учня повинна бути   голосною, виразною, зрозумілою.

8. Якщо учень хоче поставити запитання вчителеві або відповісти він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі в безпечній зоні.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Учень має право в коректній формі відстоювати свої  погляди, переконання при обговоренні різних питань, які стосуються теми уроку.

13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил технічної безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу;

- знаходитися  на своєму поверсі;

- підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до учительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, здіймати галас, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, але не повинен заважати іншим, дотримуватися правил з  техніки  безпеки.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою  безпеки (горище, підвал, кухня, спортивна зала).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями та іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя по  допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися порядку та  поводити себе пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі не дозволяється

5. Слід вживати їжу та  напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

 

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг має відповідати зросту, виказувати пошану господаря до самого себе й суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою та носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти учні обирають одяг за  рекомендації батьків та на власний розсуд.

 

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та дотримання норм  у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю здійснювати контроль за чистотою, порядком  та  виконанням всіма учнями встановлених  правил.

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території освітнього закладу  та при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.