КЗО "Середня загальноосвітня школа №46"


запам'ятати

 

Старша школа

 

Психологічний портрет

 учня 11 класу

 

 

1.Психолого – педагогічні вимог до навчання, поведінки і спілкування учня.

 

 

1.1 Довільність психічних процесів    

1. Здатність до свідомого самообмеження в постановці і реалізації визначених значущих цілей

2. Планування діяльності в відповідності з її об’єктивною значимістю

3. Здатність передбачати наслідки досягнення тих чи інших цілей

4. Здатність визначити ресурси, необхідні для досягнення цілі і оцінювати їх реальну наявність.

 

5. Використання раціональних способів навчальної і інших видів діяльності. 

 

1.2 Розвиток мислення      

1. Освоєння методів теоретичного, творчого мислення

2. Використання дослідницьких методів в навчанні

 

1.3 Сформованість важливих навчальних дій   

1. Виділення суттєвих і несуттєвих ознак, понять, що вивчаються

2. Оперування всією системою даних навчального завдання

3. Орієнтація на всю систему вимог навчального завдання.

4. Вміння оцінювати предмет, що вивчається з різних сторін.

5. Вміння змінювати стратегії, гіпотези в процесі розв’язання навчальної проблеми.

 

1.4.Розвиток мови      

1. Багатий досвід усного мовлення.

2. Використання мови, як інструменту мислення (володіння складнопідрядними конструкціями конструкціями в усному мовленні і на письмі, зв’язне викладення своїх ідей, використання доказів).

3. Грамотність і багатий словниковий запас усного мовлення.

 

1.5 Розвиток тонкої моторики

1. Зрозумілість письма

2. Акуратність оформлення письмових робіт.

3. Схильність до різних видів ручної праці

 

1.6 Розумова працезатність      

1. Збереження навчальної активності і працездатності вподовж всього уроку.

2. Перевага швидкому темпу роботи

3. Вміння працювати в єдиному темпі з усім класом

4. Адаптація до навчальної нагрузки. 

 

 

2. Особливості поведінки і спілкування школярів

 

 

2.1 Взаємодія з ровесниками      

1. Включеність в довірливі, емоційні стосунки з ровесниками

2. Позитивна позиція в групі ровесників. Вміння співпрацювати з ровесниками в навчальній і позанавчальній діяльності.

3. Здатність до глибоких і тривалих емоційних прихильностей

4. Включеність в широку соціальну систему контактів (розширення соціального простору), активність в формуванні нового соціального простору.

 

2.2 Взаємодія з вчителями

1. Включеність в особистісне спілкування з педагогами

2. Здатність встановлювати ділові, партнерські стосунки з дорослими

 

2.3 Дотримання соціальних і етичних норм     

Прийняття і дотримання класних і шкільних соціальних і етичних норм

 

2.4 Поведінкова саморегуляція   

1. Здатність довго підпорядковувати поведінку поставленій цілі

2. Вміння стримувати емоції, надавати їх вираженню передбачуваний характер

3. Моральна регуляція поведінки

4. Вміння поводитися відповідально

5. Здатність приймати відповідальні рішення, що стосуються іших людей

 

2.5 Активність і незалежність    

1. Впевнена автономна поведінка

2. Активність і ціленаправленість в пізнавальній і соціальній діяльності 

 

 

3. Особливості мотиваційної сфери

 

3.1 Наявність і характер навчальної мотивації       

1. Інтерес до основ наук, методів теоретичного мислення

2. Розвинутий мотив самоосвіти, пов’язаний з життєвими перспективами і самовиховання

3. Прагнення до аналізу індивідуального стилю своєї навчальної діяльності

4. Мотиваційна вибірковість інтересів, обумовлена вибором професії

 

3.2 Стійкий емоційний стан (рівень тривожності)

Відсутність виражених протиріч між:

- вимогами дорослих і можливостями (потребами) старшокласника;

- вимогами сім’ї і референтної групи ровесників;

- вимогами референтної групи і можливостями (потребами) старшокласника;

- можливостями і бажаннями (потребами) старшокласника. 

 

4. Особливості системи відносин старшокласника до світу і самого себе

 

 

4.1 Стосунки з ровесниками      

1. Емоційно – позитивне сприймання старшокласниками системи своїх взаємовідносин з ровесниками: суб’єктивна включеність в емоційні, довірливі взаємостосунки.

2. Сприймання свого статусу в групі як позитивного і задоволення ним

3. Суб’єктивне включення в широку систему соціальних відносин

 

4.2 Стосунки з педагогами

Емоційно – позитивне сприймання старшокласником системи своїх стосунків з вчителями і батьками: сприймання цих стосунків як вагомих, довірливих, але зберігаючих його автономність.

 

4.3 Відношення до значимої діяльності     

1. Збагачення особистісним змістом як соціального, так і пізнавального мотивів діяльності.

2. Включення навчальної діяльності і відношення до неї в більш широку систему професійних взаємовідносин і переваг.

 

4.4 Відношення до себе       

1. Позитивна “Я-концепція”, стійка адекватна самооцінка.

2. Орієнтація на майбутнє

3. Суб’єктивне відчуття адекватності своєї поведінки і емоційних реакцій 

 

Психологічний клімат сім’ї

   Психологічний клімат – це емоційно-психологічний настрій, який формується в родині в процесі взаємодії її членів. Настрій з’являється внаслідок того, що при безпосередніх особистих контактах всі зв’язки між людьми набувають емоційно-психологічного забарвлення, яке визначається ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та інтересами членів родини . На думку цих науковців, психологічний клімат конкретних родин формується під впливом двох основних факторів: мікросоціальних умов життєдіяльності родини (її склад, рівень добробуту, соціальний статус) та соціально-психологічного клімату в цілому, основні елементи якого засвоюються внаслідок тісного контакту членів родини .

 Як зберегти гармонію у родинних стосунках?

  • всі члени родини спілкуються між собою, вміють слухати і чути одне одного. В суперечках враховується думка кожного;
  • відповідальність і обв’язки поділяються між всіма членами родини;
  • члени родини підтримують одне одного, можуть виконувати обов’язки іншого у випадку зміни ситуації;
  • кожен член родини вірить у себе, має адекватну самооцінку, довіряє іншим;
  • члени родини мають спільну систему цінностей, поважають сімейні традиції;
  • цінується почуття гумору, приділяється увага духовному життю, виховується позитивне ставлення до будь-яких подій, виділяється час для спільних розваг;
  • коаліції між членами родини динамічні й мінливі;
  • члени родини створюють умови для особистого зростання, звертаються за допомогою і підтримкою до фахівців у випадку кризи чи виникнення якихось проблем.

Тож давайте любити та поважати наших рідних, бо вони є найближчими нашими людьми…….